SECTION JUDO - Cours de Judo

                    JUDO

 

 

 

 

SECTION QI GONG - Pratique du Qi Gong

                   QI GONG 

 

 

 

 

TAICHI CHUAN

 

 

 

 

 

 

SECTION SHIATSU - Initiation au Shiatsu

                   SHIATSU

 

 

 

 

 

 

 

 

            REIMS TINQUEUX

 

 

 

    STRETCHING

 

 

 

 

 

SECTION TAI JI QUAN                          REIMS-TINQUEUX

Agenda des cours

 

  

PARC DE MUIRE

 

 Agenda des cours de Tai Ji Quan à Tinqueux

 

Jour Heure Lieu de la pratique - TINQUEUX Contenu
Lundi   07 h 40
Dojo - Parc de Muire -

15 D, Avenue Salengro à Tinqueux

Tai Chi Chuan

Initiation

Lundi    19 h 00
Dojo - Parc da Muire -
15 D, Avenue Salengro à Tinqueux

Tai Chi Chuan

Mardi   16 h 00
Maison des Associations -

rue de la Croix-Cordier

à Tinqueux

Tai Chi Chuan

Mercredi 17 h 30
Dojo - Parc de Muire -

15 D, Avenue Salengro à Tinqueux

Qi Gong

Initiation au Tai Chi

Vendredi 17 h 30
Dojo - Parc de Muire -

15 D, Avenue Salengro à Tinqueux

 

Tai Chi Chuan

Mémorisation de la forme

 

Séance de répétition le Vendredi soir : mémorisation de la forme

 

Illustration du Wudang Tai Ji Quan - Cliquer

 

 

 facebook

 

03 26 83 87 27

  

 

 

Contact Tai Ji Quan - 03 26 83 87 27