SECTION JUDO - Cours de Judo

                    JUDO

 

 

 

 

SECTION QI GONG - Pratique du Qi Gong

                   QI GONG 

 

 

 

 

TAICHI CHUAN

 

 

 

 

 

 

SECTION SHIATSU - Initiation au Shiatsu

                   SHIATSU

 

 

 

 

 

 

 

 

            REIMS TINQUEUX

 

 

 

    STRETCHING

 

 

 

 

 

SECTION TAI JI QUAN                           REIMS-TINQUEUX

Stages et ateliers de Tai Ji Quan - 2018-2019

 

 

PARC DE MUIRE

 

15 D, avenue Salengro

 

 

 

Samedi 27 octobre 2018 - 9 h 00 - 12 h 00 :

 

       Atelier TAICHI CHUAN - La forme 

 

 

Jeudi 3 janvier 2019

 

       Atelier TAICHI CHUAN - La forme I & II

 

 

Samedi 15 juin 2019

 

       Atelier TAICHI CHUAN - La forme III